Komunikaty

Ogłoszenie o naborze lekarzy do wykonywania zadań
zleconych na 2021r. Ciechanów

Ogłoszenie o naborze lekarzy do wykonywania zadań
zleconych na 2020r. Ciechanów

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie z dniem 4 listopada 2019 unieważnia pieczęć Urzędowego Lekarza Weterynarii o numerze 140240.
Posługiwanie się w/w pieczęcią przez osoby nieupoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie jest niezgodne z prawem.

 

ARiMR -Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętych ASF z dnia 08.07.2019r.

Informacje dla osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi z dnia 13.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze lekarzy do wykonywania zadań
zleconych na 2019 r. Ciechanów