SZKOLENIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje, że wyznaczył podmiot EMKA Usługi Weterynaryjne Doradztwo, Szkolenia Monika Klimczak, ul. Pogodna 6/37, 63-600 Kępno do prowadzenia szkoleń w zakresie uboju i dobrostanu zwierząt, określonych w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania- szkoleń teoretycznych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się ubojem zwierząt i odpowiedzialnych za dobrostan zwierząt w trakcie uboju, w zakresie uzyskania kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju”.