Komunikaty

ARiMR -Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw objętych ASF z dnia 08.07.2019r.

Informacje dla osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi z dnia 13.06.2019r.

Ogłoszenie o naborze lekarzy do wykonywania zadań
zleconych na 2019 r. Ciechanów