W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem uprzejmie prosimy, aby wszelkie możliwe sprawy załatwiane były przez Państwa w miarę możliwości telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie z dniem 4 listopada 2019 unieważnia pieczęć Urzędowego Lekarza Weterynarii o numerze 140240.
Posługiwanie się w/w pieczęcią przez osoby nieupoważnione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie jest niezgodne z prawem.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
06-400 Ciechanów
ul. Letnia 17

tel: 23-672-46-40
fax: 23-672-28-56
e-mail: sekretariat@piw-ciechanow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) adres:

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CIECHANOWIE
Identyfikator adresata ePUAP: PIWCiechanow

Godziny pracy
poniedziałek – piątek   8 – 16